طرز تهیه پراتای ذرت

طرز تهیه پراتای ذرت


راز آشپزی من راز آشپزی من
هنگامی که غذا می پزین سعی کنین تمام فکرتونو به غذا بدین و به هیچ چیز فکر نکنین این طوری غذاتون بهترین می شه
   سویل بشکم