طرز تهیه پیش غذای ایتالیایی (نان سیروبروسکتا)

طرز تهیه پیش غذای ایتالیایی (نان سیروبروسکتا)


راز آشپزی من راز آشپزی من
قبل گذاشتن هات داگ در فر با اب پاش مقداری اب روی پنیر بریزید تا شکل بهتر و کش بیشتری داشته باشد