تزیین زیبای کیک5

تزیین زیبای کیک5


راز آشپزی من راز آشپزی من
هیچ وقت از روغن زیتون برای سرخ کردن استفاده نکنید. چون نقطه دود پایینی داره و به سرعت مواد سرطانزا تولید میکنه.