طرز تهیه مارکوئیز شکلاتی

طرز تهیه مارکوئیز شکلاتی


راز آشپزی من راز آشپزی من
نیم ساعت قبل از طبخ نصف کیوی را به موادی که برای مرینیت کردن جوجه کباب یا کباب برگ استفاده میکنید اضافه کنید.