کیک هایی شبیه غذا!

کیک هایی شبیه غذا!


راز آشپزی من راز آشپزی من
برای آبکش کردن برنج کمی قبل از برداشتن اگه یک لیوان اب سرد به قابلمه در حال جوش اضافه کنید به برنج شوک وارد کرده و بیشتر قد می کشه.