طرز تهیه باباغنوش رژیمی میانبری بسوی لاغری (لبنانی)

طرز تهیه باباغنوش رژیمی میانبری بسوی لاغری (لبنانی)


راز آشپزی من راز آشپزی من
برای بریدن نان بهتر است از کارد اره ای استفاده کنید و پیش از برش، کارد را برای مدت کوتاهی درون آب جوش فرو کنید.