طرز تهیه کوفته سیخی

طرز تهیه کوفته سیخی


راز آشپزی من راز آشپزی من
برای اینکه دسر در ظرف مورد نظر راحت برگرده باید قالب رو خیس کنید و برای چند دقیقه در فریزر بذارید. آیا میدونید وقتی میخواهید دسر رو برگردونید باید ظرف مورد نظری که میخواهید دسر رو در اون برکردونید رو خیس کنید و بعد دسر رو برگردونید تا اگر دسر وسط ظرف نیفتاد، [...]