طرز تهیه دست پیچ کرمانشاهی

طرز تهیه دست پیچ کرمانشاهی


راز آشپزی من راز آشپزی من
من هر وقت بادمجان سرخ می کنم اول در یک ماهیتابه بدون روغن ابشو می گیرم بعد سرخ می کنم
   گل مریم