طرز تهیه پتاژ شلغـم، سوپ پر از پنی سیلین

طرز تهیه پتاژ شلغـم، سوپ پر از پنی سیلین


راز آشپزی من راز آشپزی من
برای اینکه برنحمون خوب قد بکشه تو لحظه های آخر که میخوایم آبکش کنیم یک لیوان آب سرد بهش اضافه کنید