نان چپاتی هندی

نان چپاتی هندی


راز آشپزی من راز آشپزی من
سیب زمینی سالاد و یا خوارک که بصورت نگینی می خواین استفاده کنید برای اینکه ظاهر قشنگ تری داشته باشه: سیب زمینی را نگینی خرد کرده بخارپز کنید!