طرز تهیه علی نازیک (غذای ترکیه ای )

طرز تهیه علی نازیک (غذای ترکیه ای )


راز آشپزی من راز آشپزی من
اگر برنج شما شور شد: اگر قبل از آب کش کردن برنج متوجه شدید، که برنج شما شور شده است موقع آب کش کردن برنج آب بیشتر روی برنج داخل آبکش بریزید . اما اگر بعد از آب کش کردن برنج متوجه شوری آن شدید دیگرچاره ای برای برطرف کردن شوری آن ندارید. مگر اینکه خورش را بی نمک درست کنید.