ایده ها و خلاقیت ها در آشپزی

ایده ها و خلاقیت ها در آشپزی


راز آشپزی من راز آشپزی من
برای از بین بردن طعم تلخ هر گیاهی، آن را به مدت یک ساعت در آب یخ قرار دهید.