طرز تهیه کیک صبحانه تابه ای بدون نیاز به فر !

طرز تهیه کیک صبحانه تابه ای بدون نیاز به فر !


راز آشپزی من راز آشپزی من
برای اینکه مایه کوکو بهتر بگیر به میزان شل بدنش ان را دریخچال قراردهید
   زهرا خردمند