طرز تهیه کباب ترکی خانگی

طرز تهیه کباب ترکی خانگی


راز آشپزی من راز آشپزی من
برای داشتن ته دیگ زیبا-قالبی-برشته-خوشمزه سیب زمینی رارنده کنیدوموقع آبکش کردن برنج ته قابلمه بگذارید.....