طرز تهیه نان پرشده با مرغ و بشامل

طرز تهیه نان پرشده با مرغ و بشامل


راز آشپزی من راز آشپزی من
برای تهیه فسنجون، هرچی گردو رو بیشتر آسیاب کنیم روغن بیشتری پس میده. علاوه بر اون برای بیشتر روغن انداختن، میشه موقع پخت هر از چند گاهی بهش چند قالب یخ یا چند قاشق آب خیلی سرد اضافه کرد.