قبضه کردن گوشت و مرغ

قبضه کردن گوشت و مرغ


راز آشپزی من راز آشپزی من
یادتون باشه واسه اینکه غذاتون دلپذیرو دلچسب باشه مراحل کارتون رو با عشق سرشار انجام بدید ^_*
   Fatemeh Najib