طرز تهیه کیک پرتقال و گردو (ترکیه)

طرز تهیه کیک پرتقال و گردو (ترکیه)


راز آشپزی من راز آشپزی من
بهترین راه برای قد کشیدن برنج، اضافه کردن مقداری یخ به برنج در حال جوشیدن است.
   نفیسه