آموزش مرحله ای پنکیک های زیبا برای بچه ها(2 )

آموزش مرحله ای پنکیک های زیبا برای بچه ها(2 )


راز آشپزی من راز آشپزی من
برای اینکه پوست بادمجان کبابی را راحت تر برداریم بادمجان ها را داغ داغ داخل کیسه فریزر گذاشته کیسه را گره زده تا بادمجانها عرق کنند و سرد شوند،سپس به راحتی پوستشان را بگیرید.