طرز تهیه گل کلم سوخاری

طرز تهیه گل کلم سوخاری


راز آشپزی من راز آشپزی من
وقتی که می خوام آش بپزم مقدار آب مورد نیاز را همان اول در نظر می گیرم . در موقع پخت آش هرگز آبی اضافه نمی کنم. این کار باعث میشه که طعم آش بهتر و خوشمزه تر بشه.
   Farzane