طرز تهیه ی املت قارچ

راز آشپزی من راز آشپزی من
برای خارج کردن آب از قارچ آن را داخل مایکروفر گذاشته که آبش خشک شود