لذت آموزش هنر آشپزی با سوران آشپزی


راز آشپزی من راز آشپزی من
برای اینکه وقتی پیاز رو رنده مى کنید چشم ھاتون نسوزه قبل از مصرف حداقل یک ساعت اونو داخل فریزر بگذارید
   ساحل سعیدزاده