لذت آموزش هنر آشپزی با سوران آشپزی


راز آشپزی من راز آشپزی من
اگه خورشتتون شور شد نگران نباشید یه سیب زمینی را پوست کنده و به خورشتتون اضافه کنید و در پایان بردارید.