لذت آموزش هنر آشپزی با سوران آشپزی


راز آشپزی من راز آشپزی من
برای اینکه کیک بهتر پف کند سفیده و زرده را جدا کرده و هریک راجداگانه هم میزنم.هرچه سفیده خنک تر باشد بیشتر پف میکنه و هرچه زرده ها هم دمای محیط باشند بهتر است