لذت آموزش هنر آشپزی با سوران آشپزی


راز آشپزی من راز آشپزی من
برای اینکه تخم مرغ در اب هنگام جوشیدن ترک برندارد به ان مقداری سرکه سفید اضافه کنید
   پروین